Despre noi

     În anul 1976 se înfiinţează Şcoala generală nr. 35 în cartierul Tomis Nord, ca urmare a creşterii populaţiei şcolare. 
    În anul 2000, prin decizia nr. 131/24.05.2000 a I.S.J. Constanţa, este transformată în Grupul Şcolar Economic cu clasele I – XII „Virgil Madgearu”, urmare a analizei şi a evaluărilor ce au fost făcute de către Consiliul de Administraţie, Consiliul Profesoral şi Consiliul pentru Curriculum al şcolii, ca o necesitate şi ca răspuns la cerinţa dezvoltării învăţământului economic şi a serviciilor în Constanţa. 
Începând cu 01.09.2012, unitatea şcolară devine Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”, conform OMECTS 3283/17.02.2012. Din anul școlar 2019 – 2020 denumirea liceului s-a schimbat în Liceul Economic „Virgil Madgearu” Constanța.
    De-a lungul existenţei sale, această unitate şcolară a creat o tradiţie a învăţământului economic constănţean, fiind una din unităţile şcolare cu acest profil din judeţul Constanţa. În prezent, domeniul prioritar al formării profesionale din şcoală este domeniul Servicii, cu o paletă diversă de meserii şi calificări. 
    Printr-o îmbinare a tradiţiei judeţului Constanţa cu dinamica pieţei munciişi cu noile realităţi ale lumii contemporane, Liceul Economic „Virgil Madgearu” pregăteşte specialişti destinaţi cu precădere domeniului serviciilor, respectiv comerţului, turismului, alimentaţiei publice şi al esteticii, sectorului administrativ, sectorului economic, dar având o vocatie mai largă, o viziune de ansamblu asupra tuturor domeniilor economice şi a sectoarelor adiacente.
    Pentru învăţământul liceal şi profesional există o ofertă diversă de profiluri şi specializări, în concordanţă cu nomenclatoarele ocupaţiilor, meseriilor şi specializărilor pentru care se asigură pregătirea profesională: economic, administrativ, turism şi alimentaţie publică, estetica şi igiena corpului omenesc, comerţ. 
    Constanţa fiind un oraş turistic, aceste specializări vin să confirme dorinţa autorităţii locale şi a tuturor cetăţenilor de a dezvolta această componentă importantă a economiei şi anume serviciile. 
    Deşi nu are o istorie foarte îndelungată, Liceul Economic „Virgil Madgearu” s-a impus printre liceele de specialitate din judet, reuşind totdeauna să realizeze planul de şcolarizare, deci reprezintă o şcoală credibilă elevilor şi părinţilor din judeţul Constanţa.