Burse și facilități de transport

Hotărârea Guvernului nr. 810/2023 privind acordarea facilităților de transport în anul școlar 2023 – 2024 poate fi accesată AICI
Lista societăților de transport județean și rutele pe care acestea operează poate fi accesată AICI
Ordinul Ministerului Educației nr. 6238/08.09.2023 privind acordarea burselor în anul școlar 2023 – 2024 poate fi accesat AICI
Conform OM 6238/2023 privind aprobarea Metodologiei cadru de acordare a burselor se pot depune cereri de burse lunar astfel:
  1. Cereri pentru acordarea BURSEI DE MERIT     OME 6238/8.09.2023, Cap. III, Art. 7, alin. 1, lit.(d,e,f,g)  (elevi cu rezultate la etapa județeană a  olimpiadelor școlare și premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute și finanțate/ fără finanțare ME, medalii de aur la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice – conform art. 8, alin. 2), în termen de 15 zile de la data obținerii premiului, pentru elevii din anii terminali (conform art. 7, aliniat 6);
  2. Cereri pentru acordarea BURSEI SOCIALE   OME 6238/8.09.2023, Cap. IV, Art. 10, alin 1, lit.a)  elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu NET lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din  salariul  mimim  net (1039,5 lei);
  3. Cereri pentru acordarea BURSEI SOCIALE OME 6238/8.09.2023, Cap. IV,  10, alin 1, lit.c)  (orfani, plasament);
  4. Cereri pentru acordarea BURSEI SOCIALE OME 6238/8.09.2023, Cap. IV, Art. 10, alin 1, lit.d)  (familii monoparentale);
  5. Cereri pentru acordarea BURSEI SOCIALE OME 6238/8.09.2023, Cap. IV, art. 10, alin 1, lit.e)  (elevi cu deficiențe / afecțiuni funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului);
  6. Cereri pentru acordarea BURSEI SOCIALE OME 6238/8.09.2023, Cap. IV, Art. 10, alin 1, lit.f)  (familii cu venit minim de incluziune).
Profesorii diriginți informează beneficiarii (părinți/tutori/reprezentanți legali și elevi) cu privire la prevederile metodologiei, îi sprijină și coordonează în demersul de depunere al dosarelor.
Dosarele complete cu toate documentele conform cererilor se depun la secretariat pentru a fi înregistrate.