Regulamente de organizare și funcționare

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ_2022
 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL LICEULUI ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” CONSTANȚA_2021
REGULAMENTUL INTERN AL LICEULUI ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” CONSTANȚA_2021