Cariere

Organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2020 – 2021 sunt reglementate de ORDINUL MEC nr. 5.574_17.09.2020