PROIECT PNRR – Smart Lab

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!
Anunț de presă privind
începerea implementării proiectului
INTEGRAREA SMART ÎN MESERIILE VIITORULUI LA MADGEARU    
 
      Liceul Economic „Virgil Madgearu” Constanța anunță începerea implementării proiectului intitulat INTEGRAREA SMART ÎN MESERIILE VIITORULUI LA MADGEARU’’,  cu codul F-PNRR-SmartLabs-2023-2751.
      Proiectul se va derula în perioada 15 martie 2024 – 31 Ianuarie 2025, are o valoare totală de 350.160,65 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum  de 294.252,65 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de  55.908,00 lei și este finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.
Obiectivele proiectului sunt:
  1. Crearea unui ecosistem de înaltă calitate și performanță în cadrul instituției prin asigurarea infrastructurii educaționale în cadrul unui laborator inteligent ce conține tehnologie și mobilier colaborativ prin care urmărim  crearea, dezvoltarea și implementarea unei săli complexe de curs, de tip ȘTIM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică), pentru a oferi oportunități de învățare personalizată prin experiență,lucru  colaborativ, proiecte, astfel încât elevii, sub îndrumarea profesorilor din toate ariile curriculare, să  devină utilizatori independenți creativi  care pot dobândi competențele digitale avansate pentru a îmbrățișa oportunitățile oferite de tehnologiile  moderne și meseriile viitorului;
  2. Creșterea competențelor digitale ale elevilor prin asigurarea accesului gratuit tuturor elevilor liceului la infrastructura digitală avansată precum și la metode de învățare avansate pentru îmbunătățirea constantă a competențelor digitale ale tututor elevilor noștri necesare viitoarelor progrese profesionale;
  3. Îmbunătățirea nivelului competențelor digitale ale cadrelor didactice prin asigurarea unui program complex de formare al cadrelor didactice ale instituției ce vizează utilizarea echipamentelor digitale achiziționate precum și aplicarea unor metode noi de pedagogie digitală ce integrează și competențe digitale precum predarea și învățarea bazată pe proiecte (project based learning), predarea și învățarea mixtă (blended learning).
      Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv asupra actului educațional, învățarea digitală completând metodele tradiționale și oferind contexte personalizate, prin care elevii pot explora, cu ajutorul tehnologiei, învățarea prin diverse tipologii de proiecte,  vor învăța să fie inovatori și comunicatori eficienți, să fie capabili să ia decizii și să-și asume riscuri, să se adapteze la schimbare, să fie flexibili și să colaboreze în echipă încă din timpul școlii. Într-o lume caracterizată de o dinamică extraordinară, generată de avansul tehnologic în domeniul aplicațiilor fizico-cibernetice (cum ar fi roboții, inteligența artificială, realitatea virtuală, blockchain etc.), este imperativ să oferim elevilor noștri cunoștințele necesare încă din timpul școlii.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați!
LICEUL ECONOMIC  „VIRGIL MADGEARU’’ CONSTANȚA
Jud. Constanța, Mun. Constanța, Aleea Melodiei nr. 3,  Cod poștal 900478
Telefon: 0341.40.58.24
E-mail: vmadgearu@yahoo.com