Istoric

          În anul 1976 se înfiinţează Şcoala generală nr. 35 în cartierul Tomis Nord, ca urmare a creşterii populaţiei şcolare.

          În anul 2000, prin decizia nr. 131/24.05.2000 a I.S.J. Constanţa, este transformată în Grupul Şcolar Economic cu clasele I – XII „Virgil Madgearu”, urmare a analizei şi a evaluărilor ce au fost făcute de către Consiliul de Administraţie, Consiliul Profesoral şi Consiliul pentru Curriculum al şcolii, ca o necesitate şi ca răspuns la cerinţa dezvoltării învăţământului economic şi a serviciilor în Constanţa.

           Începând cu 01.09.2012, unitatea şcolară devine Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”, conform OMECTS 3283/17.02.2012. De la 01.09.2019 numele liceului se schimbă în   Liceul Economic „Virgil Madgearu”.

           De-a lungul existenţei sale, această unitate şcolară a creat o tradiţie a învăţământului economic constănţean, fiind una din unităţile şcolare cu acest profil din judeţul Constanţa.

           În prezent, domeniul prioritar al formării profesionale din şcoală este domeniul Servicii, cu o paletă diversă de meserii şi calificări.

           Printr-o îmbinare a tradiţiei judeţului Constanţa cu dinamica pieţei muncii şi cu noile realităţi ale lumii contemporane, Liceul Economic „Virgil Madgearu” pregăteşte specialişti destinaţi cu precădere domeniului serviciilor, respectiv: domeniul economic –  administrativ, domeniul comerţ, domeniul turism și  alimentaţie  şi  estetică, dar având o vocatie mai largă, o viziune de ansamblu asupra tuturor domeniilor economice şi a sectoarelor adiacente.

            Pentru învăţământul liceal şi profesional există o ofertă diversă de profiluri şi specializări, în concordanţă cu nomenclatoarele ocupaţiilor, meseriilor şi specializărilor pentru care se asigură pregătirea profesională:  7 calificări de nivel 4 (liceal), 2 calificări de nivel 3 (profesional) și o specializare de nivel 5 (postliceal).

            Constanţa fiind un oraş turistic, aceste specializări vin să confirme dorinţa autorităţii locale şi a tuturor cetăţenilor de a dezvolta această componentă importantă a economiei şi anume serviciile.

            Deşi nu are o istorie foarte îndelungată, Liceul Economic „Virgil Madgearu”a reusit să se impună printre liceele de specialitate din judet, reuşind totdeauna să realizeze planul de şcolarizare, deci reprezintă o şcoală credibilă elevilor şi părinţilor din judeţul Constanţa.