Comisii de lucru

COMISII PERMANENTE ORGANIZATE LA NIVELUL LICEULUI
An școlar 2022 – 2023

Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar

COMISII TEMPORARE ȘI OCAZIONALE ORGANIZATE LA NIVELUL LICEULUI
An școlar 2022 – 2023
Comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar

Comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice