Comisii de lucru

Consilier pentru proiecte și programe educative:
Prof. Vlas Elena Claudia
Coordonator al Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară:
Prof. Enoae Elena
 
COMISII PERMANENTE ORGANIZATE LA NIVELUL LICEULUI
 
Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar 2023 – 2024
Comisia pentru curriculum
Responsabil: Dir. adj. Irimia Rodica- Carmen
Membri: Prof. Bogdan Laura Cristina, Prof. Vasilache Elena, Prof. Milea Monica, Prof. Enoae Elena, Prof. Costara Tanța, Prof. Bucur Viorica, Prof. Bondoc Camelia Gabriela, Prof. Nisipeanu Raluca, Prof. Blaga Liliana, Prof. Cobzaru Mihaela, Prof. Vlas Elena Claudia, Prof. Ivan Daniela, Prof. Măciucă Lucica Tereza
Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii (C.E.A.C.)
Coordonator: Dir. Filip Adela – Cristina
Responsabil: Prof. Bică Mirela Anișoara
Membri: Prof. Oprea Gabriela , Prof. Goiceanu Daniela, Mihăilescu Cristian (reprezentant al CL Constanța), Scupra Florinela (reprezentantul părinților), Rachieru Vlad Cristian (reprezentantul elevilor)
Comisia de securitate şi sănătate în muncă  şi pentru situaţii de urgenţă
Responsabil: Prof.
Membri: Prof.
Comisia pentru controlul managerial intern
Responsabil: Prof.
Membri: Prof.
Comisia  pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor  de  corupţie şi discriminării în mediul şcolar  şi promovarea interculturalităţii
Responsabil: Prof.
Membri: Prof.
Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică
Responsabil: Prof.
Membri: Prof.
 
 
COMISII TEMPORARE SI OCAZIONALE ORGANIZATE LA NIVELUL LICEULUI
 
Comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar 2023 – 2024, iar  comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice
Comisia pentru elaborarea orarului
Responsabil: Prof.
Membri: Prof.
Comisia pentru elaborare/implementare a Codului de etică
Responsabil: Prof.
Membri: Prof.
Comisia pentru organizarea și monitorizarea stagiilor de pregătire practică
Responsabil: Prof.
Membri: Prof.
Comisia pentru proiecte educaţionale (europene)
Responsabil: Prof.
Membri: Prof.
Comisia pentru monitorizarea ritmicității notării, frecvență, combaterea absenteismului  și a abandonului școlar
Responsabil: Prof.
Membri: Prof.
Comisia de monitorizare inserției a absolvenților
Responsabil: Prof.
Membri: Prof.
Comisia pentru promovarea ofertei educaționale
Responsabil: Prof.
Membri: Prof.
Comisia pentru pregătirea elevilor în vederea participării la olimpiade, concursuri și examenul național de bacalaureat
Responsabil: Prof.
Membri: Prof.
Comisia pentru acordarea  burselor din cadrul Programului national „Bani de liceu”
Responsabil: Prof.
Membri: Prof.
Comisia pentru acordarea  bursei profesionale elevilor care frecventează învățământul profesional
Responsabil: Prof.
Membri: Prof.
Comisia pentru acordarea  alocațiilor și burselor de performanță, de merit, de studiu și a celor de ajutor social
Responsabil: Prof.
Membri: Prof.
Comisia pentru revizuirea fișei de (auto)evaluare a personalului didactic
Responsabil: Prof.
Membri: Prof.
Comisia pentru evaluarea activității personalului didactic și didactic auxiliar
Responsabil: Prof.
Membri: Prof.
Comisia privind gestionarea Sistemului Informatic  Integrat al Învăţământului din România (SIIIR)
Responsabil: Prof.
Membri: Prof.
Comisia pentru informare și relații publice
Responsabil: Prof.
Membri: Prof.
Comisia de achiziţii publice
Responsabil: Prof.
Membri: Prof.
Comisia de recepţie a lucrărilor de reparații
Responsabil: Prof.
Membri: Prof.
Comisia paritară
Responsabil: Prof.
Membri: Prof.
Comisia pentru elaborarea/ revizuirea regulamentelor școlii (ROF și RI)
Responsabil: Prof.
Membri: Prof.
Comisia pentru elaborarea și implementarea PAS și a regulamentelor interne
Responsabil: Prof.
Membri: Prof.