Proiect R.O.S.E.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII, ALTELE DECÂT CONSULTANȚĂ ȘI INSTRUIRE
„Cheltuieli de masă/catering pentru participanții la excursia de studiu si documentare”
 
       S-a încheiat la data de 22.10.2022 de către şi între LICEUL ECONOMIC”VIRGIL MADGEARU”, Aleea Melodiei nr.3, Constanța (denumit “Beneficiarul”) şi SC ANA FOOD DELIVERY SRL, cu sediul în Municipiul Constanța, Strada Traian nr. 67, Bl.K1A, Ap.1, Județul Constanța, CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII” Cheltuieli de masă/catering pentru participanții la excursia de studiu si documentare” CONTRACT NR.1
      Durata contractului este de 1 zi, respectiv 26.10.2022, iar valoarea totală a contractului este de 4414.5 LEI , din care 364 LEI reprezintă TVA lei.
 
Echipa de Proiect ROSE,
LICEUL ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU” CONSTANȚA

Formularul editabil poate fi descărcat AICI

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Beneficiar: Liceul Economic” Virgil Madgearu”, Constanta
Titlul subproiectului: „Promovabil-o sansa in viitor”
Acord de grant nr. SGL/RII/932/11.11.2020
Nr. înregistrare: 2575/07.12.2020
ANUNȚ
        În atenția persoanelor fizice și juridice interesate, pentru postul de EXPERT ACHIZITII IN CADRUL  proiectului  ROSE.
       Vă aducem la cunoștiință că la Liceul Economic” Virgil Madgearu”, Constanta se vor derula activități  in  Proiectul ROSE, pentru care se va face selecție pentru postul de EXPERT ACHIZITII
     Criterii de eligibilitate:
(1) Să  detina experienta in Proiectul Rose, minim 3 ani
(2) Să fie  absolvent/absolventă a unei instituții de învățământ superior, cu examen de licenta, in domeniul economic
(3) Să faca dovada parcurgerii unui curs pe achizitii.
      Pierderea calității de membru al echipei de implementare
Calitatea de membru al echipei de implementare a proiectului  (ROSE) se poate pierde în următoarele situații:
-La solicitarea motivată a cadrului didactic;
-Prin decizia directorului, cu avizulConsiliului de Administrație, în urma analizei anuale a activității, dacă se constată că un anumit membru nu și-a îndeplinit obligațiile asumate
Componențadosarului de candidatură:
 -cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la procesul de selecție (model tip);
 -copie după cartea de identitate;
 -scrisoare de intenție;
 -CV în format european, datat și semnat de candidat;
 -copie după actele de studiu, care să ateste specialitatea (diplomă de licență și /sau master);
 -declarație pentru utilizarea datelor personale in cadrul proiectului.
 
Dosarele se depun pe mailul _Vmadgearu2020@gmail.com sau  in format letric la sediul secretariatului liceului_pana pe data de 12.12.2020,ora 10.00
Coordonator Proiect ROSE,
Prof. FILIP ADELA
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Beneficiar: Liceul Economic” Virgil Madgearu” Constanta
Titlul subproiectului: „Promovabil – o șansă în viitor”
Acord de grant nr. SGL/RII/932/11.11.2020
Nr. înregistrare: 2521/27.11.2020
ANUNȚ
        În atenția CADRELOR DIDACTICE care doresc să facă parte din Echipa de implementare  a proiectului  ROSE
       Vă aducem la cunoștință că la Liceul Economic ”Virgil Madgearu” Constanta se vor derula activități  la Proiectul ROSE, pentru care se va face selecție a cadrelor didactice pentru următoarele posturi:
      – Expert în activități remediale și de sprijin – Matematica – 3 posturi
      – Expert în activități remediale și de sprijin – Limba și literatura română – 4 posturi
      – Expert în activități remediale și de sprijin – Geografie – 2 posturi
      – Expert în activități remediale și de sprijin – Eonomie – 1 post
      – Expert în activități remediale și de sprijin – Logica – 1 post
      – Expert în activități remediale și de sprijin – Psihologie si consiliere psihologica – 1 post
      – Coordonator activități extracurriculare – 5 posturi
      – Coordonator revista proiect – 3 posturi
 Criterii de eligibilitate:
(1)Să fie angajat / angajată în sistemul românesc de învățământ;
(2)Să fie  absolvent/absolventă a unei instituții de învățământ superior, cu examen de diplomă;
(3)Să fie  de acord cu utilizarea datelor personale furnizate în cadrul activităților desfășurate în      subproiectul (ROSE) – Anexa 2;
(4) Să fie de acord să desfășoare activitățile din cadrul proiectului în afara orelor de program din norma      de predare – Anexa 3;
 (5) Are disponibilitate de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectat.
 Pierderea calității de membru al echipei de implementare
  Calitatea de membru al echipei de implementare a proiectului  (ROSE) se poate pierde în următoarele situații:
-La solicitarea motivată a cadrului didactic;
-Prin decizia directorului, cu avizul Consiliului de Administrație, în urma analizei anuale a activității, dacă se constată că un anumit membru nu și-a îndeplinit obligațiile asumate.
 Componența dosarului de candidatură:
 -cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la procesul de selecție (model tip);
 -copie după cartea de identitate;
 -scrisoare de intenție;
 -CV în format european, datat și semnat de candidat;
 -copie după actele de studiu, care să ateste specialitatea (diplomă de licență și/sau master);
 -fișă de autoevaluare, având anexate copii xerox după documentele doveditoare – Anexa 1;
-declarație pentru utilizarea datelor personale in cadrul proiectului;
-declarație că  va desfășura activitățile proiectului in afara orelor de program din norma de bază;
-declarație de disponibilitate la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectat;
 Dosarele se depun pe mailul scolii, adresa vmadgearu2020@gmail.com,  pana pe data de  2.12.2020 ora 10.00
       Coordonator proiect ROSE, Prof. FILIP ADELA