Comisia CEAC

COMPONENȚA COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII
 
Coordonator: Dir. Filip Adela – Cristina
Responsabil: Prof. Bică Mirela Anișoara
Membri:
Prof. Oprea Gabriela 
Prof. Goiceanu Daniela
Mihăilescu Cristian (reprezentant al Consiliului Local Constanța)
Scupra Florinela (reprezentantul părinților)
Rachieru Vlad Cristian (reprezentantul elevilor)
RAPOARTE ANUALE DE EVALUARE INTERNĂ
 
RAEI 2021 – 2022
 
RAEI 2020 – 2021
 
RAEI 2019 – 2020