Regulamente de organizare și funcționare

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A LICEULUI ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” CONSTANȚA_2023
Ordinul ministrului educației nr. 4.430/2023 modifică și complează Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, după cum urmează:
 – în anul școlar 2022 – 2023, numărul minim de calificative/note acordate elevului la o disciplină de studiu este de două. 
 – în anul școlar 2022 – 2023, situația școlară anuală a elevilor, pe clase, poate fi încheiată fără ca aceasta să fie validată de către consiliul profesoral din unitatea de învățământ în ședința de încheiere a cursurilor și fără ca acesta să aprobe raportul privind situația școlară anuală.