Transferuri elevi

        În perioada 18.07 – 24.08.2022 elevii se pot transfera de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o calificare profesională la alta sau de la o formă de învățământ la alta, atât în cadrul aceleiași unități de învățământ, cât și de la o unitate de învățământ la alta.
        Transferul cu schimbarea filierei/profilului/calificării profesionale este condiționat de promovarea examenelor de diferență.