KA 220 – „SMART TOOLS FOR INCLUSIVE TEACHING (STIT) IN VET”

SMART TOOLS FOR INCLUSIVE TEACHING (STIT) IN VET
– Instrumente inteligente pentru
predarea incluzivă în formarea profesională –
Perioada de implementare februarie 2022 – ianuarie 2024
Țări partenere: Italia, Spania România
         La momentul actual, tehnologia este prezentă în fiecare aspect al vieții și  a reușit să schimbe nu doar modul de a comunica ci, mai general, modul de a trăi, de a lucra, de a învăța. Elevii de la fiecare nivel de educație prezintă abilități și nevoi diferite.
         Tehnologia trebuie să fie accesibilă fiecăruia dintre acești elevi, indiferent de nevoile speciale, stilul de învățare diferit sau demografiile.​ În acest context, proiectul STIT – Proiect de parteneriat strategic în Domeniul Educației și Formării Profesionale KA220, din cadrul programului ERASMUS+, se concentrează pe furnizarea de mijloace și instrumente pentru o dezvoltare profesională inovatoare a personalului VET și o instruire a acestuia în domeniul accesibil și a practicilor de predare incluzivă la distanță.
         Scopul proiectului STIT este de a stimula dezvoltarea profesională a personalului VET, a profesorilor și a formatorilor și, în consecință, de a îmbunătăți accesibilitatea și includerea în învățământul digital și la distanță VET, în special pentru  elevii cu dizabilități sau cu nevoi educaționale speciale.
         Proiectul oferă soluții si pentru profesori: metodologie, concepte și instrumente teoretice, instruire Evenimentele Erasmus+ sunt oportunități bune de a dobândi noi competențe transferabile și de a-ți stimula cariera profesională. 
         Cele șase organizații din Italia, Spania și România conduse de AFORISMA, Italia, vor dezvolta experiențe de învățare inovatoare.
 
Prof. coordonator Elena Claudia Vlas
Prezentarea proiectului nostru: https://www.canva.com/design/DAE7u0kTQgc/fI8eLX_sb8l1en_3cxuPww/view?utm_content=DAE7u0kTQgc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton#1
     Astăzi, 27.04.2022 a avut loc cea de-a doua  întâlnire din seria intâlnirilor lunare din  cadrul Programului Strategic Erasmus+Smart Tools for Inclusive Teaching in VET .
     La intâlnire au participat reprezentanții țărilor partenere in proiect.

În cadrul proiectului Erasmus+  Smart Tools for Inclusive Teaching in VET, a avut loc în data de 25.05.2022 întâlnirea lunară cu reprezentanții țărilor partenere din proiect.

Procedura de selecție a elevilor din grupul țintă  poate fi consultată AICI